CENTRÁLNÍ ŠVÝCARSKO + CERN

ZA POZNÁNÍM REGIONU CENTRÁLNÍ ŠVÝCARSKO S MOŽNOSTÍ EXKURZE VE ŠKOLE ČI NÁVŠTĚVOU CERNU 

6-denní zájezd 

 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava klimatizovaným autobusem 
  • 3x ubytování – na turistické chatě ve 2-4 lůžkových pokojích v Lauterbrunnenu
  • 3x česká polopenze 
  • pobytová taxa, pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
  • organizační a průvodcovská činnost

 

PROGRAM:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.  Přesun přes Rakousko, do Švýcarska.

2. den: Příjezd do německé části Švýcarska k Bodamskému jezeru. Návštěva Konstanz (Kostnice) - města, kde v době zasedání 16. církevního koncilu byli odsouzeni a upáleni představitelé české reformace Jan Hus (1415)  a Jeroným Pražský (1416). Procházka městem: Husův dům č.p. 64 (Hussenhaus) na Hussenstrasse, chrám p. Marie (MÜNSTER UNSERER LIEBEN FRAU), kde byl J. Hus odsouzen. Husův kámen (HUSSENSTEIN) - místo Husova a Jeronýmova upálení, procházka historickým jádrem města s četnými gotickými domy směrem k přístavu.

Dále odjezd k Rýnským vodopádům (Rheinfall). Jedná se o největší vodopád tohoto typu ve střední Evropě. Řeka Rýn v tomto místě padá z výšky 24 m.

Přesun do hlavního města Švýcarska – Bernu, postaveného na ostrohu nad řekou Aare. Prohlídka hlavních pozoruhodností města: medvědí příkop Nydeggbrücke (medvědi – erbovní zvířata města jsou turistickou atrakcí), radnice, hodinová věž s orlojem, katedrála sv. Vincence (Münster), uličky s měšťanskými domy a kašnami.

Odjezd na místo ubytování do Lauterbrunnenu, ubytování se nachází na nádherném místě, na dohled vodopádu Staubbachfall (nejvyšší ve Švýcarsku), pět minut chůze, a poskytuje úchvatné výhledy do celého údolí. Večeře.

3. den: Po snídani odjezd do Grindelwaldu, atraktivní cesta alpskou ozubenou dráhou na Kleine Scheidegg. Celodenní procházka k ledovci – pěší turistika pod horami Mönch (4099 m), Jungfrau ( 4158 m ) a Eiger (3970 m). Návrat na ubytování, večeře.

4. den: Po snídani odjezd do oblasti Ženevského jezera (Lac Léman) na prohlídku jednoho z nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů Švýcarska Chillon, postaveného na ostrohu nad jezerem. Je to unikátní feudální pevnost, jejíž základy byly položeny v 10. st. Dopoledne je možno také strávit návštěvou a prohlídkou školy v Lausanne či prohlídkou vědeckého centra CERN. Odjezd do nedalekého města Montreux, cíle turistů hledajících krásnou přírodu, zátoka, promenáda na nábřeží (v případě časové rezervy). Odpoledne odjezd do městečka Gruyéres, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr – hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století, návštěva zdejší světoznámé sýrárny, nákupy. Poté exkurze v čokoládovně NESTLÉ v Brocku u Bulle, zde možnost nákupu výborných švýcarských čokolád. Návrat, večeře.

5. den: Snídaně. Procházka k vodopádům Trümmelbachfälle v údolí Lauterbrunnental, kde se uprostřed skal stékají vody z těchto tří horských velikánů. Přejezd na návštěvu lázeňského města Interlaken. Odjezd do Luzernu - města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavního města kantonu, ležícího na břehu jezera Vierwaldstattersee, pod horami Pilatus a Rigi. Při prohlídce tímto malebným městem zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století. Poté přejezd do Lichtenštejnska a ve večerních hodinách krátká zastávka v jeho hlavním městě VADUZ.

Přejezd do republiky.

6. den: Příjezd  na místo odjezdu v dopoledních hodinách.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rezervovat