Adelboden

Pozvánka za poznáním REGIONU CENTRÁLNÍ ŠVÝCARSKO-BERNSKÉ ALPY

6-denní zájezd / NÁVRH

Termín dle dohody

 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava autobusem s klima a WC
  • 3x ubytování – alpský turistický dům v Adelbodenu
  • 3x česká polopenze (snídaně a večeře)
  • pobytová taxa, pojištění proti úpadku CK
  • organizační a průvodcovská činnost

CENA: od 5.150,- Kč

PROGRAM:

1. den:

Odjezd v neděli večer, tedy v ………. hodin od ………………….……. (bude upřesněno), dále zastávka v Pelhřimově. Přesun přes Rakousko, SRN, Lichtenštejnsko do Švýcarska.

2. den:

Příjezd k Bodamskému jezeru. Návštěva KONSTANZ (KOSTNICE) u Bodamského jezera - město, kde v době zasedání 16. církevního koncilu byli odsouzeni a upáleni představitelé české reformace Jan Hus (1415) a Jeroným Pražský (1416). Prohlídka: Husův dům č.p. 64 (Hussenhaus) na Hussenstrasse, chrám p. Marie (MÜNSTER UNSERER LIEBEN FRAU), kde byl J. Hus odsouzen. Husův kámen (HUSSENSTEIN) - místo Husova a Jeronýmova upálení, procházka historickým jádrem města s četnými gotickými domy směrem k přístavu. Dále odjezd k RÝNSKÝM VODOPÁDŮM (RHEINFALL). Jedná se o největší vodopád tohoto typu ve střední Evropě. Řeka Rýn v tomto místě padá z výšky 24 m (vstup 1 CHF). Odjezd na místo ubytování do Adelbodenu - město se nachází na sluneční terase v nadmořské výšce 1 400 m. Nejvyšší okolní hory dosahují výšek až kolem 3.600 m n.m. - patří do systému Bernských Alp. Adelboden je také velmi vyhledávaným střediskem zimních sportů díky jeho jižní poloze, neboť sluneční svit zde v zimních měsících přesahuje 9 hodin denně. Adelboden je místem známým konáním Světového poháru ve sjezdovém lyžování. Toto město je krásné nejen v zimě, ale je atraktivní po celý rok z hlediska alpské turistiky, neposkvrněnou přírodou a možností výletů do jeho velmi atraktivního okolí. Adelboden je uznáván jako přirozené klimatické lázně. Síť obchodů, restaurací, hotelů, penzionů vytváří ideální podmínky pro celoroční rekreaci. Večeře.

3. den:

Po snídani odjezd do Grindelwaldu, atraktivní cesta alpskou ozubenou dráhou na Kleine Scheidegg (cca 20,- CHF). Celodenní procházka k ledovci - turistika pod horami Mönch (4099 m), Jungfrau ( 4158 m) a Eiger (3970 m). Odjezd k vodopádům Trümmelbachfälle v údolí Lauterbrunnental, kde se uprostřed skal stékají vody z těchto tří horských velikánů (vstup cca 10,- CHF). Návrat do Adelbodenu, večeře.    

Varianta 2:

Dopoledne vycházka turistickou cestou Hörnli na jižních svazích hor, alpská zahrádka. Odpoledne cesta k vodopádům Enstligenalp a návštěva „venkovního fitness“ v údolí horského potoka.

4. den:

Po snídani odjezd do městečka Gruyéres, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr – hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století, návštěva zdejší světoznámé sýrárny. Odjezd na prohlídku jednoho z nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů Švýcarska Chillon, postaveného na ostrohu nad Ženevským jezerem. Je to unikátní feudální pevnost, jejíž základy byly položeny v 10. st. Byl zde kromě jiných vězněn také básník Byron ( vstup 5,50 CHF ).Návrat, večeře.

5. den:

Snídaně. Přesun do hlavního města Švýcarska – Bernu, postaveného na ostrohu nad řekou Aare. Prohlídka hlavních pozoruhodností města: medvědí příkop Nydeggbrücke (medvědi – erbovní zvířata města jsou turistickou atrakcí), radnice, hodinová věž s orlojem, katedrála sv. Vincence (Münster), uličky s měšťanskými domy a kašnami. V případě časové rezervy návštěva města Luzern - města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavního města kantonu, ležícího na břehu jezera Vierwaldstattersee, pod horami Pilatus a Rigi. Při prohlídce tímto malebným městem zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století. Dále zastávka v hlavním městě Lichtenštejnska – Vaduz. Přejezd do republiky.

6. den:

Příjezd na místo odjezdu v dopoledních hodinách.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

  • Vstupy – uvedené vstupy jsou pouze orientační – záleží vždy na věku, velikosti skupiny a výši turistické sezóny
  • !DOPORUČENÍ! každý účastník je povinen uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí na 6 dní, které není v ceně, možno i v naší CK za 24,- Kč na osobu a den od UNION pojišťovny, včetně storna

 

 
 
 
 
 
 

Rezervovat