Saas Gründ

ŠVÝCARSKO – WALLIS – SAAS GRÜND

Pozvánka za poznáním Švýcarska v kantonu Wallis

6-denní zájezd / NÁVRH

Termín dle dohody

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava autobusem s klima a WC
  • 3x ubytování – alpský dům v Saas Gründ nedaleko Saas Fee
  • 3x česká polopenze (snídaně a večeře)
  • pobytová taxa, pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
  • organizační a průvodcovská činnost

CENA: od 6.990,- Kč

PROGRAM:

1. den:

Odjezd ……………………………………………………. (dle dohody), dále zastávka v Pelhřimově. Přesun přes Rakousko, SRN, Lichtenštejnsko do Švýcarska.

2. den:

Příjezd do Luzernu – prohlídka města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavního města kantonu, ležícího na břehu jezera Vierwaldstattersee, pod horami Pilatus a Rigi. Při prohlídce tímto malebným městem zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století. Poté odjezd do Spiezu a odtud plavba lodí do překrásného města Thun na břehu Thunského jezera. Dále přesun do kantonu Wallis - na místo ubytování do Saas Gründ, večeře.

3. den:

Po snídani odjezd na prohlídku jednoho z nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů Švýcarska Chillon, postaveného na ostrohu nad Ženevským jezerem. Je to unikátní feudální pevnost(vězněn básník Lord Byron), její základy byly položeny v 10. st. Odjezd do nedalekého města Montreux, cíle turistů hledajících krásnou přírodu, zátoka, promenáda na nábřeží, návštěva Chaplinova města Vevey. Odjezd do městečka Gruyéres, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr typické vůně – exkurze ve výrobně sýrů (4,- CHF), dále hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století. Odpoledne exkurze do čokoládovny Nestlé v Brocku, prohlídka (3,- CHF), ochutnávka, možnost výhodného nákupu čokolády. Návrat do Saas Gründ, večeře.

   

4. den:

Snídaně. Odjezd do městečka Täsch. Odtud taxislužbou (zpáteč. jízda 8,- CHF) do 5 km vzdáleného Zermattu. Prohlídka města. Výšlap po turistických cestách k Matterhornu (4.478 m n.m.). Návrat do místa ubytování. Procházka v okolí ubytování. Večeře.

5. den:

Snídaně. Přesun do hlavního města Švýcarska – Bernu, postaveného na ostrohu nad řekou Aare. Prohlídka družební školy v Bernu a individuální program se švýcarskými partnery. Odpoledne prohlídka hlavních pozoruhodností města: medvědí příkop Nydeggbrücke (medvědi – erbovní zvířata města jsou turistickou atrakcí), radnice, hodinová věž s orlojem, katedrála sv. Vincence (Münster), uličky s měšťanskými domy a kašnami. (Dále zastávka v hlavním městě Lichtenštejnska – Vaduz.) Přejezd do republiky.

6. den:

Příjezd na místo odjezdu v dopoledních hodinách.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

  • Vstupy – uvedené vstupy jsou pouze orientační – záleží vždy na věku, velikosti skupiny a výši turistické sezóny
  • !DOPORUČENÍ! každý účastník je povinen uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí na 6 dní, které není v ceně, možno i v CK od 14,- Kč na osobu a den od ČSOB pojišťovny

Rezervovat