Leysin

ZA POZNÁNÍM ŠVÝCARSKA - 5-denní zájezd

PROGRAM

1. den: 

Odjezd dle dohody. Noční přesun do Švýcarska.

2. den:

Příjezd do Švýcarska. Návštěva města NEUCHâTEL, města výroby vína a švýcarských hodinek, hlavního města kantonu, ležícího na břehu NEUCHâTELSKÉHO JEZERA. Prohlídka města, muzea hodinek a starobylého hradu nad městem. (Nebo prohlídka 800 let starého, opevněného města MURTEN.)  Přejezd na ubytování do Leysinu, v případě časové rezervy večerní  procházka v místě ubytování či možnost využití venkovní vířivky na hotelu, večeře.

3. den:

Po snídani odjezd do ARGENTIÉRE - výchozího turistického centra pod masivem MONT BLANC. Odjezd do CHAMONIX, největšího a nejznámějšího horského střediska francouzských SAVOJSKÝCH ALP. Turistika pod ledovcem MONT BLANC. Návrat do místa ubytování, večeře.

4. den:

Po snídani odjezd do městečka GRUYÉRES, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr – hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století, návštěva zdejší světoznámé sýrárny, která vyrábí sýr typické vůně, možnost výhodného nákupu. Poté návštěva světoznámé čokoládovny NESTLÉ v Brocku u Bulle, zde možnost nákupu výborných švýcarských čokolád. Přejezd do ZÜRICHU, procházka ulicí Bahnhof Strasse, jedné z nejluxusnějších nákupních tříd Evropy, vedoucí k jezeru, prohlídka starého města. Poté přejezd do LICHTENŠTEJNSKA a ve večerních hodinách krátká zastávka v jeho hlavním městě VADUZ. Přejezd do ČR.

5. den:

Příjezd v dopoledních hodinách.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO

  • 2x ubytování v hotelu*** ve 2-lůžkových pokojích
  • 2x švýcarská polopenze, tj. snídaně a večeře (předkrm, hlavní jídlo, dezert)
  • doprava lux. autobusem
  • pobytová taxa, pojištění proti úpadku CK
  • organizační a průvodcovská činnost

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO

  • každý účastník zájezdu je povinen uzavřít pojišťění minimálně léčebných výloh pro cesty do zahraničí na 5 dní 
  • vstupy

Rezervovat