KANTON VALAIS, MATTERHORNC
Zájezd pro skupiny

ZA POZNÁNÍM ŠVÝCARSKÉHO KANTONU VALAIS, MATTERHORN

6-denní zájezd

PROGRAM

1. den

Odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do Švýcarska.

2. den   

Příjezd do německé části Švýcarska k Bodamskému jezeru. Přejezd na ostrov MAINAU – zázračný ostrov květin - citrónovníky a pomerančovníky jsou zde stejnou samozřejmostí jako banánové a jiné palmy či exotické stromy. Ukázka pěstování cibulovin a růží patří k programu návštěvníků ostrova. Přesun k RÝNSKÝM VODOPÁDŮM (RHEINFALL). Jedná se o největší vodopády tohoto typu ve střední Evropě, jejich šíře je 150 m. Řeka Rýn v tomto místě padá z výšky 24 m. Přejezd k Ženevskému jezeru se zastávkou v Montreux a procházkou po lázeňské promenádě. Příjezd na ubytování do Saas Grund. Večeře.

3. den

Po snídani odjezd do městečka Täsch. Odtud taxislužbou do 5 km vzdáleného Zermattu (1620 m). Prohlídka kouzelného horského města. Turistika pod Matterhornem (4.478 m n. m.) – výjezdy lanovkou dle výběru:

a) výjezd zubačkou na Gornergrat (3090 m) zde krásné výhledy na Matterhorn a masiv Monte Rosa, možnost vycházek, velká restaurace, zpět zubačkou do Zermattu,
b) kombinace výjezdu lanovkou a pěší turistiky - alpským metrem na paseku Sunnegga (2300 m) s jezírkem Leisee. Krásné pohledy na Matterhorn, vystoupíme na Blauherd (2601 m) a dolů pokračujeme okolo horských jezírek do vesničky Findeln (2536m). Odtud sestup do Zermattu,
c) výjezd lanovkou k Černému jezeru, zpět přes Zmutt pěšky,
d) cenově náročnější výjezd na Klein Matterhorn - sníh a led - a zpět.


Možná je turistická vycházka na Zmutt (1936 m), případně dále k vodopádu pod ledovci Matterhornu a zpět,

Návrat do Zermattu, Täsche. Odjezd na ubytování.  Večeře.

4. den

Po snídani odjezd, zastávka v Argentiére s výhledy na ledovce a Mt. Blanc. Dále do CHAMONIX, největšího a nejznámějšího horského střediska francouzských SAVOJSKÝCH ALP, prohlídka olympijského města a nákup francouzských sýrů, čokolády apod.

Dle počasí:

a) Le Montevers – vlakem do Grotte de Glace ve výšce 1913 m, zubačkou k ledovci, kabinkovou lanovkou k jeskyni
b) Aiguille du Midi v 3842 m n. m., lanovka se pohybuje ve výšce až 1200 m nad údolím, výhledy na Mt. Blanc
c) ledovec Bossons pod Mt. Blanc, kde je možno pozorovat ubývání ledovce. Návrat do místa ubytování, večeře.

5. den

Po snídani odjezd, zastávka u hradu Chillon, jednom z nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů Švýcarska, postavenému na ostrohu nad jezerem. Je to unikátní feudální pevnost, její základy byly položeny v 10. st. on. Dále navštívíme světoznámou čokoládovnu NESTLÉ v Brocku u Bulle, zde exkurze s ochutnávkou a nákupem výborných švýcarských čokolád. Odjezd do GRUYÉRES, zastávka ve zdejší světoznámé sýrárně, která vyrábí sýr typické vůně, výhodné nákupy. Přejezd do oblasti Bernských Alp. Výjezd lanovkou k otočné vyhlídkové restauraci Piz Gloria umístěné na hoře Schilthorn, kde se točil James Bond – nová interaktivní výstava Jamese Bonda – Bond World 007 anebo ozubenou dráhou na Pilatus - hory tyčící se nad Luzernem, v podvečerních hodinách prohlídka Luzernu, města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavní město kantonu, ležící na břehu jezera Vierwaldstattersee. Při prohlídce tímto malebným městem zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století. Odjezd do Lichtenštejnska - večerní zastávka ve Vaduzu – procházka centrem hlavního města, přejezd do ČR.

6. den

Příjezd domů v ranních hodinách.

 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO

  • doprava autobusem
  • 3x ubytování - alpský dům ve městě Saas Grund nedaleko Saas Fee                    
  • 3x česká polopenze
  • organizační a průvodcovská činnost
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/99 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 S.

 

Rezervovat