Finhaut

ZA POZNÁNÍM ŠVÝCARSKA

6-denní zájezd

PRO MILOVNÍKY VELEHOR

ŠVÝCARSKÉHO MATTERHORNU 4478 m n.m.
A FRANCOUZKÉHO MONT-BLANCU 4810 m n.m.

Cena:5.400,- Kč
Na každých 15 platících 1 učitelský dozor zdarma

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava luxusním autobusem 
  • 3x ubytování – sportovní centrum turistického typu ve FINHAUTU
  • 3x česká polopenze
  • pobytová taxa, spotřeba vody, elektřiny apod.
  • organizační a průvodcovská činnost

PROGRAM:

1. den:

Odjezd od školy. Noční přesun přes Rakousko, SRN, Lichtenštejnsko do Švýcarska. 

2. den:

Příjezd do hlavního města Švýcarska – Bernu, postaveného na ostrohu nad řekou Aare. Dále prohlídka hlavních pozoruhodností města: medvědí příkop Nydeggbrücke (medvědi – erbovní zvířata města jsou turistickou atrakcí), radnice, hodinová věž s orlojem, katedrála sv. Vincence (Münster), uličky s měšťanskými domy a kašnami. Ubytování, večeře.

3. den:

Po snídani odjezd do městečka Täsch.Odtud pěšky nebo vláčkem 5km do Zermattu (5,50 CHF). Prohlídka města. Výšlap po turistických cestách k Matterhornu ( 4478 m). Návrat do místa ubytování. Večeře. 

4. den:

Po snídani odjezd do Argentiere - výchozího turistického centra pod masivem Mont Blanc. Odjezd do Chamonix, největšího a nejznámějšího horského střediska francouzských Savojských Alp. Výjezd lanovkou k ledovci Mont Blanc ( 40 CHF ), nebo výstup pěšky. 
Návrat do místa ubytování, večeře.

5. den:

Snídaně. Odjezd na prohlídku jednoho z nejkrásnějších hradů Švýcarska Chillon, postaveného na ostrohu nad Ženevským jezerem. Je to unikátní feudální pevnost, 
jejíž základy byly položeny v 10. st. ( vstup 5,50 CHF ). Přejezd do Vaduzu - hlavního města knížetství Lichtejnštejnského na krásnou procházku. Přejezd do Innsbrucku - hlavního města Tyrolska na večerní prohlídku ( Goldendach, Maria Theresia Strasse a další ).

6. den:

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách. 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO:

  • každý účastník zájezdu by si měl uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí na 6 dní 
  • vstupy
  • informujte se v naší CK, zda je nutno vzít si vlastní povlečení na postele

Rezervovat

Fotogalerie: