Polský Krakow a Slovensko

 POLSKÝ KRAKOW - JEDNO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST EVROPY ZAPSANÉ V SEZNAMU UNESCO

A

SLOVENSKO - OBLAST MALÉ FATRY S FOLKLÓRNÍM VEČEREM, JÍZDOU NA VORECH A ZÁMKEM BOJNICE

4-DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

PROGRAM:

1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd do Krakowa kolem poledne. V odpoledních hodinách prohlídka centra starého města zapsaného do Seznamu UNESCA – Královskou cestou od Barbakanu a Floriánské brány ke Starému rynku (Sukiennice – tržnice, v 1. patře pobočka Národního muzea s výstavami národního umění), Radniční věž, kostelík Sv. Vojtěcha patří k nejstarším v Krakově, kde kázal sv. Vojtěch, kostel Nanebevzetí Panny Marie, v blízkosti kostel sv. Barbory. Na Starém rynku možnost kvalitního občerstvení včetně typických polských jídel. V případě zájmu návštěva pijalnie czekolady tradiční firmy E. Wedel. Pokračujeme ulicí Grodzkou po původní Královské a staré obchodní stezce lemované historickými domy, zastávka v kostele Sv. Petra a Pavla.
Odjezd na ubytování, večeře.
Po večeři procházka nočním Krakowem, náměstí Malý rynek, židovská čtvrť Kazimierz s četnými historickými objekty, synagogy. Návrat do hotelu.
 
2. den – návštěva sídla polských králů – WAWEL – katedrála Sv. Stanislava a Sv. Václava, královských komnat nebo soukromých královských apartmánů, Dračí jeskyně  na úpatí pahorku nad Vislou, návrat uličkami Starého města.
V odpoledních hodinách odjezd do solných dolů ve Wieliczce, prohlídka unikátní Kopalnie soli, jedinečné památky zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO – podzemní trasa vedoucí jednotlivými sály vykopanými v soli, prohlídka v trvání 2,5 – 3 hodiny (teplota 14 – 16 st. Celsia).
Večeře.
 
3. den – po snídani odjezd na Slovensko do Západoslovenského kraje – oblasti Malé Fatry. V případě příznivého počasí výjezd lanovkou z Vrátné doliny na Chleb  – odtud vycházky po hřebenech – návrat lanovkou do údolí. 
Ubytování v Terchové – rodišti Juraje Jánošíka. 
Terchovský večer s hudbou a večeří se specialitami regionu. Terchovská muzika je zapsána na seznamu UNESCA.
 
4. den – po snídani odjezd do salaše Zázrivá s možností nákupu tradičních ovčích sýrů, poté přejezd k Hornímu Váhu – atraktivní hodinová jízda na vorech - pltích. Poté návštěva romantického zámku Bojnice, známého např. z pohádky Šíleně smutná princezna - prohlídka včetně zámeckého parku. 
Poté odjezd do republiky – v případě časové rezervy zastávka v Kroměříži, prohlídka Květné zahrady.
 
 
V CENĚ ZÁJEZDU:
  • doprava autobusem 
  • 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích se soc. zařízením, v aparthotelu v centru Krakowa a v hotelu Gavurky v Terchové, možno si také objednat  1-lůžkový pokoj či 3./4. lůžko
  • 2x polopenze - snídaně na hotelu + večeře v restauraci v Krakowě, 1x polopenze na hotelu v Terchové – snídaně studený a teplý bufet/švéd. stůl, večeře – Terchovský večer s tradičními jídly - 3-chodové menu a Terchovskou hudbou zapsanou do seznamu Unesco
  • organizační a průvodcovská činnost
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
 

Rezervovat