Vídeň

Jednodenní poznávácí zájezd

Cena :  od 444,- Kč 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčebných výloh

Cena nezahrnuje: vstupné - památky

Prohlídka historického centra města s průvodcem: popřípadě individuální volno. Schönbrunn ( možná návštěva ZOO – individuálně ), Hofburg, Svatoštěpánský chrám, Opera, Albertina, Vídeňský orloj, …

Odjezd:   v raních hodinách. 

   

Rezervovat