LINZ

Jednodenní poznávací zájezd

Program:

Odjezd v ranních hodinách

Příjezd do Lince, vycházka po hlavních pamětihodnostech v centru města s průvodcem.

Návštěva adventních trhů na náměstí.

V případě příznivého počasí výjezd na Pöstlinberg ozubenou lanovou dráhou na poutní místo s vyhlídkou na Linec a údolí Dunaje.

Na zpáteční cestě návštěva Weitry – prohlídka městečka a návštěva největších vánočních trhů v oblasti Waldviertelu.

Návrat domů.

Cena zájezdu zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce

Rezervovat