Krásy Beneluxu

LUCEMBURSKO – BELGIE - HOLANDSKO
5-DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

 

PROGRAM:

1. den:

Odjezd autobusem z místa určení směrem na NORIMBERK. Přejezd Německem po trase: NORIMBERK - LUCEMBURK.

2. den:

Příjezd do LUCEMBURKU, hlavního města Lucembuského velkovévodství. Prohlídka starobylého centra města. V místní katedrále NOTRE-DAME jsou uloženy ostatky JANA LUCEMBURSKÉHO, otce KARLA IV. - VELKOVÉVODSKÝ PALÁC, CORNICHE (hradební vyhlídková cesta - TROIS TOURS - TŘI VĚŽE). Překrásné procházky jsou podél řek ALZETTE A PÉTRUSSE. Odjezd na ubytování.

3. den:

Odjezd do WATERLOO, které se zapsalo do dějin díky Napoleonovi I., který si jeho okolí vybral za místo své rozhodující bitvy. Možnost prohlídky LVÍHO PAHORKU (BUTTE DE LION). Na úpatí s obsáhlou informační databankou o bitvě, velkou nástěnnou mapou bitevního postavení a elektronickou animací jednotlivých fází bitvy. Další zajímavosti: Napoleonovo muzeum (místo Napoleonova hlavního stanu před bitvou), PANORAMAA VAN DE SLAG (působivé kruhové ztvárnění bitvy). Odjezd do hlavního města Belgie -BRUSELU – mimo jiných - sídla EU. Prohlídka náměstí GRAND-PALACE, které VICTOR HUGO označil za „nejkrásnější náměstí na světě“. Náměstí je nádhernou sbírkou cechovních domů a veřejných staveb a je přeplněno návštěvníky od rána do noci. Návštěvníci BRUSELU se nejvíce fotografují u sošky čurajícího chlapečka MANNEKIN-PIS, který takto vynalézavě uhasil zápalnou šňůru, jež měla zapálit blízkou radnici. KRÁLOVSKÝ PALÁC s rozlehlým parkem PARLAMENT, hlavní BRUSELSKÝ CHRÁM - katedrála SV. GUDULY, justiční palác, který je mohutnější než SVATOPETRSKÝ CHRÁM v ŘÍMĚ, burza, botanická zahrada, muzea .... V obchodech možnost světoznámých belgických bonbónů a čokolády nebo krajek. Návštěva veletržního areálu HEYSEL s nádhernou architekturou ATOMIA - 165 miliardkrát zvětšený model molekuly železa. Odjezd na ubytování.

4. den:

BRUGGY – perla Belgie – lázeňské město ve znamení krajek, ANTVERPY - Rubensův dům a další. Odjezd na ubytování.

5. den:

Den v Nizozemí - ROTTERDAM EUROMASS, SCHEWENINGEN - mořské lázně, výstava květin KEUKENHOF. Večer odjezd do ČR, návrat druhý den v ranních hodinách.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • 3 x ubytování v bungalovech a hotelu F1
  • průvodcovská a organ. činnost
  • doprava lux. autobusem
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO:

  • vstupy
  • cestovní pojištění

Rezervovat