Toskánsko
Zájezd pro skupiny

CINQUE TERRE, LUCCY, COLLODI, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO, SIENA, FLORENCIE

a koupání u moře

6-denní zájezd

 

 

PROGRAM:

 

1. den:

Odjezd - dle dohody. Noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den:

Celodenní výlet do unikátní oblasti pěti malebných vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze v kombinaci pěší turistika – vlakem po pobřeží, či lodí. Příjezd do městečka Levanto, odtud vláčkem dále či možnost zůstat a koupat se (písčitá pláž). Turistika po trase Via del Amore, tedy „Cestě lásky“ s úchvatnými výhledy. Vesničky se jmenují Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore. Případně možnost přejezdu lodí do Portovenere či návštěvy vojenského a obchodního přístavu La Spezia. Odjezd na ubytování, večeře.

3. den:

Po snídani odjezd na návštěvu nádherných zahrad VILLY GARZONI v COLLODI, které patří k nejkrásnější barokním zahradám v Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i mytologické sochy, fontány, bazény s vodotrysky, lemované pestrými květinovými záhony, či výstava tropických motýlů. LUCCA – elegantní podmanivé město, rosiště Pucciniho, dýchající stále svou středověkou historií, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí (postaveno na základech římského amfiteátru), několika malých románských kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. Návrat na ubytování, večeře.

4. den:

Po snídani odjezd do města SIENA (historické centrum pod patronací UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm historií dýchajícího města. SAN GIMIGNANO - díky zápisu na seznam UNESCO v roce 1990 se toto toskánské město stalo již světově známým. Město má perfektní strategickou polohu a ve středověku bylo opevněno 72 strážními věžemi, z nichž se zachovalo do současnosti 14, ale svou osobitou feudální atmosféru si stále zachovává. VOLTERRA - město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., či římské divadlo. Návrat na ubytování, večeře.

5. den:

Po snídani návštěva FLORENCIE (historické centrum v UNESCO) – renesanční perla Toskánska, resp. celé Itálie, s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Noční přejezd co ČR.

6. den:                

Příjezd v dopoledních hodinách.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO

  • doprava autobusem  
  • 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích v hotelu*** v přímořské oblasti Versilia
  • 3x stravování - italská polopenze
  • pobytová taxa, spotřeba vody, elektřiny a pod.
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
  • organizační a průvodcovská činnost

Rezervovat