Řím, Vatikán, Pompeje, Vesuv,...

Pozvánka za poznáním významných míst
ITÁLIE

6-denní zájezd

ŘÍM + VATIKÁN, POMPEJE, VESUV, PISA, SAN GIMIGNANO

 

 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

 

  • doprava lux autobusem
  • 1x ubytování ve 2-lůžkových pokojích v **/*** hotelu v oblasti Říma
  • 2x ubytování ve 2-lůžkových pokojích v **/*** hotelu ve Fiuggi – lázeňském městě v kraji Lazio – vzdáleném 70 km od Říma
  • 3x stravování dle ceny 
  • pobytová taxa, spotřeba vody, elektřiny a pod.
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
  • organizační a průvodcovská činnost

PROGRAM:

1. den:

Odjezd v odpoledních hodinách.

2. den:

Příjezd do ŘÍMA - prohlídka papežského státu VATIKÁN, tedy Sv. Petr – náměstí s chrámem; vatikánská muzea – Sixtinská kaple, Raffaelovy sály; Andělský hrad. Poté ubytování v hotelu v Římě, případně večeře.

3. den:

Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku ŘÍMA, a to za těmito pamětihodnostmi: náměstí Navona, Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody a náměstí, Medicejské zahrady, památník Viktora Emanuela II., Kapitol, Forum Romanum, Koloseum atd. Po prohlídce města odjezd do hotelu ve FIUGGI v kraji Lazio, ubytování, příp. večeře.

4. den:

Po snídani odjezd na prohlídku Vesuvu a Pompejí. Pěší vycházka na VESUV – proslulá sopka, z níž se dá dohlédnout na Neapolský záliv a jeho okolí – Neapol je vzdálena 20 km. Po výletě budeme pokračovat prohlídkou starověkých POMPEJÍ, ty se nacházejí v dnešních moderních Pompejích. Město bylo poprvé poničeno zemětřesením v roce 62 a definitivně zničeno roku 79 zasypáním žhavým popelem a pemzou z Vesuvu do výše 7 m. Zatím je odkryto asi 60% původní plochy města. K vidění jsou zde: Venušin chrám, fórum, amfiteátr, bohatě zdobené domy s výjevy ze života obyvatel tak, jak byli zasypáni a další. Návrat do místa ubytování, příp. večeře.

5. den:

Po snídani odjezd do historií dýchajícího města SAN GIMIGNANO. Díky zápisu na seznam UNESCO v roce 1990 toto toskánské město stalo již světově známým. Město má perfektní strategickou polohu a ve středověku bylo opevněno 72 strážními věžemi, z nichž se zachovalo do současnosti 14, ale svou osobitou feudální atmosféru si stále zachovává. Poté přejezd do PISY, jedné z  renesančních perel Itálie, na prohlídku nejznámějších památek jako jsou: Dóm, Baptisterium, Šikmá věž. Přejezd na sever Itálie a přes Rakousko do ČR.

6. den:

Ráno příjezd do ČR.

Rezervovat