Benátky, Padova, Pisa,...

BENÁTKY, PADOVA, PISA, CARRARA, VERONA + exkurze ve výrobnách PARMEZÁNU, PARMSKÉ ŠUNKY - 6 - denní zájezd

Program

1. den

Odjezd dle dohody. Noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den

Návštěva BENÁTEK. Prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Návrat lodí po kanále Grande na parkoviště a odjezd na ubytování. Večeře.

3. den

Po snídani návštěva města PADOVA– kolébka humanismu a umění. Pěší procházka centrem k budově Univerzity s nádvořím ze 16. století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od Donatella a jezdeckým pomníkem před bazilikou, vrcholným dílem Donatella. Dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských místodržících, na jehož věži byl v 15. stol. sestrojen první orloj v Itálii. Přejezd přes Apeniny, ubytování, večeře.

4. den

Po snídaní přejezd do PISY, jedné z  renesančních perel Itálie, na prohlídku nejznámějších památek jako jsou: Dóm, Baptisterium, Šikmá věž.  Odpolední koupání u moře, přejezd na  ubytování, večeře.

5. den

Po snídani odjezd do CARRARY – hlavního město mramoru, nádherný dóm z carrarského mramoru, Muzeum mramoru.  Přejezd na exkurzi s ochutnávkou v San Cesariu, kde vzniká sýr PARMEZÁN (Parmigiano Reggiano) na bio-farmě nebo exkurze s ochutnávkou v Langhiranu - návštěva farmy, kde vyrábí PARMSKOU ŠUNKU. Odjezd na ubytování, večeře.

6. den

Po snídani odjezd do VERONY, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších měst Itálie: aréna z 1. stol., která je po římském Koloseu nejzachovalejším římským amfiteátrem, novoklasicistní radnice, řada paláců předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio u řeky Adiži s impozantním přístupem přes most Ponte Scaligero, románský kostel San Zeno Maggiore ze 12. stol. s nádhernou bronzovou bránou. K symbolům města samozřejmě patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramorovou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie oddáni. Přejezd přes Rakousko do ČR. V noci příjezd do ČR.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO

  • doprava klimatizovaným autokarem, vjezdy do měst a parkovné
  • 4x ubytování v ***/**** hotelech  
  • 4x italská polopenze
  • pobytová taxa
  • pojištění zájezdu dle zák. 159/1999 Sb. a jeho úprav zák. 214/2006 Sb.
  • organizační a průvodcovská činnost

  

Rezervovat