Za poznáním Švýcarska
Doprava autobusem

 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava autobusem s klima a WC

  • 3x ubytování – hotel *** v Escholzmatt, 2 nebo 3-lůžkové pokoje, koupelna, TV

  • 3x polopenze na hotelu

  • organizační a průvodcovská činnost

  • pobytová taxa, pojištění proti úpadku CK

 

PROGRAM:

1. den:

Odjezd z Pelhřimova ve 21 hodin od Sportovní haly. Noční přesun přes Rakousko do Švýcarska.

 2. den:

Příjezd k Bodamskému jezeru. Návštěva KONSTANZ (KOSTNICE) u Bodamského jezera - města, kde v době zasedání 16. církevního koncilu byli odsouzeni a upáleni představitelé české reformace Jan Hus (1415) a Jeroným Pražský (1416). Prohlídka: Husův dům č.p. 64 (Hussenhaus) na Hussenstrasse, chrám panny Marie (MÜNSTER UNSERER LIEBEN FRAU), kde byl J. Hus odsouzen, procházka historickým jádrem města s četnými gotickými domy směrem k přístavu.

Přejezd na ostrov MAINAU - zázračný ostrov květin se středomořským klimatem - citronovníky a pomerančovníky jsou zde stejnou samozřejmostí jako banánové a jiné palmy či exotické stromy, záhony růží, mučenky, kaktusy, ibišky – zahrady, aleje a arboreta, návštěva Motýlího pavilonu, tisíc tropických motýlů ze 120 druhů z celého světa.

Odjezd do hlavního města Švýcarska – Bernu, jediné švýcarské město zapsané v Unesco, město postavené na ostrohu nad řekou Aare. Procházka historickým jádrem města – růžová zahrada, výhledy na řeku Aare a panorama starobylého města, Medvědí park (medvědi jsou erbovními zvířaty města), ulicí Kramgasse - radnice, hodinová věž s orlojem, katedrála sv. Vincence (Münster), uličky s měšťanskými domy a kašnami.  Odjezd na místo ubytování do Escholzmatt – druhé největší město v kantonu Luzern, je součástí první švýcarské biosférické rezervace UNESCO, zdejší biosféra Entlebuch zahrnuje vzácnou mokřinu s vzácnou faunou a flórou, která má mezinárodní význam. Ubytování a večeře na hotelu.

3. den:

Po snídani přejezd do italské části Švýcarska-Ticina, do města Caslana, na exkurzi do čokoládovny Alprose - ochutnávka zdarma, možnost nákupu čokolád, odjezd do města Melide u Lugana na prohlídku Swiss Miniatur – tedy zmenšeniny těch největších pozoruhodností a přírodních úkazů ze Švýcarska v poměru 1:25 ke skutečnosti. Přesun do Locarna, města filmového festivalu, konajícího se zde od roku 1946, lanovkou na Madonna del Sasso – prohlídka kamenného kostela s arkádovým průčelím, jednoho z nejdůležitějších poutních míst ve Švýcarsku, interiér bohatě vyzdoben freskami a nástěnnými malbami, nádherný výhled na Locarno a jezero. Výjezd další lanovkou na vrch Cardada, vrcholová procházka, také s atrakcemi pro děti a ohromující výhledy na jezero Maggiore. Návrat na ubytování a večeře.

4. den:

P o snídani vyrazíme do Murtenu, prohlídka jednoho z nejkrásnějších středověkých švýcarských měst, z Murtenu se poplavíme lodí kanálem Broye mezi dvěma jezery – Murtensee a Lac de Neuchatel, podél nádherných vinic Vully, do Neuchatelu - návštěva města, jednoho z největších center hodinářství ve Švýcarsku, návštěva muzea na zámku s expozicí hodinářství a hodin. V případě časové rezervy procházka po nábřeží Ženevského jezera ve městě Vevey. Přejezd do městečka Gruyéres, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr – hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století, návštěva zdejší světoznámé sýrárny a nákupy různých druhů sýrů, sýr Gruyére který byl v loňském roce zvolen mezinárodní komisí jako nejlepší sýr světa. Návrat na ubytování a večeře.

5. den:

Po snídani odjezd do Luzernu - města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavního města kantonu, ležícího na břehu jezera Vierwaldstattersee, pod horami Pilatus a Rigi. Při prohlídce tímto malebným městem zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století.

Výlet vlakem s nádhernými výhledy z Luzernu do Curychu, největšího města Švýcarska, procházka exkluzivní obchodní třídou Bahnhofstrasse od nádraží k jezeru, kolem hlavních historických pamětihodností města.

Poté přejezd do Lichtenštejnska a ve večerních hodinách krátká zastávka v jeho hlavním městě VADUZ. Přejezd do republiky.

6. den: Příjezd v ranních hodinách.

 

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

  • Vstupy - všechny vstupy jsou fakultativní/dobrovolné.

  • Cestovní pojištění, možno uzavřít fakultativně, cena 40,- Kč na osobu a den včetně pojištění storna.

 

Změna programu vyhrazena vzhledem k aktuálnímu počasí.

Rezervovat