Za poznáním Švýcarska
Doprava autobusem

6-denní zájezd

Termín: 29.5. – 3.6.2018

 

 V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:

  • doprava autobusem s klima a WC
  • 3x ubytování – hotel *** v Escholzmatt,    2 nebo 3-lůžkové pokoje, koupelna, TV
  • 3x snídaně/polopenze na hotelu
  • organizační a průvodcovská činnost
  • pobytová taxa, pojištění proti úpadku CK

 

PROGRAM:

 1. den: Odjezd v úterý ve 20 hodin od Sportovní haly v Pelhřimově. Noční přejezd Rakouska, do Švýcarska – jižního kantonu Ticino.

 2. den: Příjezd do italské části Švýcarska, města Lugano, prohlídka města, odjezd do města Melide u Lugana na prohlídku Swiss Miniatur – tedy zmenšeniny těch největších pozoruhodností a přírodních úkazů ze Švýcarska v poměru 1:25 ke skutečnosti (15 CHF). Přesun do Caslana - do čokoládovny Alprose - ochutnávka zdarma, možnost nákupu čokolád. V případě časové rezervy přejezd do Locarna, překrásného lázeňského města na břehu jezera Lago Maggiore.  Prohlídka Locarna, města filmového festivalu, procházky po nádherných promenádách. Odjezd na místo ubytování do Escholzmatt – druhé největší město v kantonu Luzern, je součástí první švýcarské biosférické rezervace UNESCO. Biosféra Entlebuch zahrnuje vzácnou mokřinu s vzácnou faunou a flórou, která má mezinárodní význam. Krásné vodní louky leží vedle Kleinen Emme. Městská část Escholzmatt se rozkládá na Schrattenfluh, jedné z nejpůsobivějších krasových krajin v předalpské oblasti. Ubytování a večeře na hotelu. Večerní procházka v okolí ubytování.

 3. den: Po snídani odjezd autobusem do Kanderstegu, vyjížďka lanovkou a turistika v okolí jezera Oeschinensee (25,60 CHF tam a zpět). Případně (dle počasí) zvolíme procházku k jezeru Blausee (6 CHF), v klínu skal – přírodní akvakultura k odchovu horských pstruhů, projížďka na loďce, procházky pohádkovou cestou mezi bizardními kamennými útvary, možnost grilování. Poté odjezd do překrásného historického města Thun na břehu Thunského jezera. Při procházce centrem města uvidíme ulice lemované měšťanskými domy se střechami vysunutými daleko nad chodníky.  Návrat na hotel, večeře.

4. den: Po snídani odjezd do oblasti Ženevského jezera (Lac Léman) na prohlídku jednoho z nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů Švýcarska Chillon, postaveného na ostrohu nad jezerem. Je to unikátní feudální pevnost, jejíž základy byly položeny v 10. st. (9,50 CHF). Odjezd do nedalekého města Montreux, cíle turistů hledajících krásnou přírodu, zátoka, promenáda na nábřeží, možné nákupy v obchodním domě. Odpoledne odjezd do městečka Gruyéres, kterému se říká „nejmalebnější vesnice Evropy“, stejného jména jako slavný klasický švýcarský sýr – hlavní náměstí, opevněný hrad hraběte Gruyéres, feudálního vládce regionu 12. století, exkurze ve zdejší světoznámé sýrárně (6 CHF se vzorky sýrů), nákupy. Návrat na hotel, večeře.

5. den: Snídaně. Odjezd do města Luzern - města označovaného jako klenot Švýcarska – hlavního města kantonu, ležícího na břehu jezera Vierwaldstattersee, pod horami Pilatus a Rigi. Návštěva dopravního muzea, s velkolepou sbírkou, které je nejnavštěvovanějším muzeem ve Švýcarsku a největším dopravním muzeem v Evropě (28,80 CHF) anebo individuálně návštěva galerií výtvarného umění. Odpoledne plavba lodí po jezeru Vierwaldstättersee (14,50 CHF) – okruh lodí, odjezd z Lucernu. Prohlídka tohoto malebného města, kde Vás zaujmou především: městské hradby s 9 věžemi, dřevěný kapličkový most Kappelbrücke, jezuitský kostel, Lví památník, stará radnice, měšťanské domy ze 16. – 17. století.

Poté přejezd do Lichtenštejnska a ve večerních hodinách krátká zastávka v jeho hlavním městě VADUZ, možnost posledního nákupu suvenýrů.

Přejezd do republiky.

6. den: Příjezd do Pelhřimova v dopoledních hodinách. 

Všechny uvedené vstupy jsou fakultativní/dobrovolné, lze si zvolit individuální program.

 

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

  • Vstupy – uvedené vstupy platí k datu vydání programu pro skupinu dospělých osob.
  • Cestovní pojištění, možno uzavřít fakultativně, cena 24,- Kč na osobu a den včetně pojištění storna.

Změna programu vyhrazena vzhledem k aktuálnímu počasí.

Rezervovat