Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u Union Pojišťovny a aktuální certifikát o pojištění CK najdete v kategorii Ke stažení.

 

Můžete si u nás uzavřít komplexní cestovní pojištění včetně storna na zakoupené zájezdy a pobyty.

Aktuální rozsah pojištění a limit pojistného plnění najdete v kategorii Ke stažení.

 

Můžete se u nás pojistit i na Vaše individuální cesty (pojistné sazby Vám rádi sdělíme)!